1 PK BOSBOUW

Duurzaam in houtoogst en bosbeheer
 

Onze diensten

Ons uitgangspunt bij al onze activiteiten is het werken met de man met motorzaag. Hierin zijn wij gespecialiseerd. Juist het werken met de motorzaag levert een maximaal rendement. Zodoende combineren wij het sparen van de restopstand en overige natuurlijke elementen met hoogst haalbare opbrengst. Wij zetten de verschillende methodieken uitermate flexibel in, in afstemming met de opdrachtgever. 

Onze belangrijkste diensten zijn:

  • Exploitatie van bospercelen
  • Zware handvelling
  • Leveren van rondhout, langhout en biomassa aan de weg
  • Boomveiligheidscontroles (VTA)

Hierbij wordt de beste oogstmethode gezocht. Het werken met motorzaag wordt gecombineerd met harvester, paard, rupskraan, sleeptrekker of uitrij-combinatie (al dan niet op tracks of rups).

Bij de uitvoering van ons boswerk staan mens en natuur centraal. Naast de gekozen oogstmethode, is hoe ermee gewerkt wordt bepalend voor het eindresultaat. Onze medewerkers zijn zeer ervaren en op elkaar ingespeeld. Naast het veilig werken door onze medewerkers en de bescherming van het terrein en de restopstand, is ook de veiligheid van het publiek een belangrijk aandachtspunt. Wij zorgen ervoor dat via bebording publiek op ons boswerk geattendeerd.

Onze medewerkers beschikken over ruime ervaring en assortimentskennis. Zij weten dat er moeite moet worden gedaan om van elk stuk stamhout het meest hoogwaardige product te maken.